Direct Search
Executive Search
Jesteśmy ekspertami
Assessment Center
Development Center
Jesteśmy ekspertami

Outplacement - grupowy lub indywidualny
Jesteśmy Ekspertami

Raporty płacowe
Jesteśmy Ekspertami
WORKSTREET
ponad 20 lat doświadczenia

Nasze doradztwo personalne i ocena kompetencji oparte są na sprawdzonej metodologii, która znalazła uznanie u prestiżowych klientów, którzy od wielu lat powierzają nam prowadzenie projektów rekrutacyjnych. Warszawska agencja doradztwa personalnego WORKSTREET zawsze bardzo precyzyjnie określa zakres przeprowadzanych procesów, co pozwala uniknąć ewentualnych nieporozumień i daje obu stronom wysoki komfort współpracy.

Doświadczenie rynkowe

zdajemy sobie sprawę jak ważne jest sprawne wykonanie projektu i jakie są koszty przedłużających się procesów rekrutacyjnych. Korzystając z wiedzy doświadczonych konsultantów i ich znajomości poszczególnych branż jesteśmy w stanie dostarczyć Klientowi pełnych informacji dotyczących ich bezpośredniej konkurencji oraz zainteresować wartościowych kandydatów.

Elastyczność

każdy projekt jest traktowany bardzo indywidualnie, każdorazowo precyzyjnie określamy zakres prac jakie mają być wykonane ale też patrzymy jaka jest aktualna sytuacja. Elastycznie też podchodzimy do kwestii budowania oferty finansowej. Nasza agencja doradztwa personalnego dostosowuje działania do szybko zmieniającej się sytuacji rynkowej , co może dotyczyć zarówno organizacji Klienta, jak też rynku pracy.

Szybkość i terminowość

widzimy i rozumiemy dynamikę biznesu. Nasze działania rekrutacyjne są do tego dostosowane, projekt prowadzimy bardzo aktywnie i zapewniamy kandydatów już w drugim i trzecim tygodniu od zlecenia rekrutacji nie rezygnując przy tym z jakości - bazując na doświadczeniu i szerokim networkingu mamy dostęp do najlepszych profili kandydatów a dzięki profesjonalnemu działowi researchu potrafimy zainteresować projektem kandydatów nieaktywnych na rynku pracy.

Nasze wartości

uważamy, że jesteśmy wizytówką naszych Klientów i mamy obowiązek dbać o ich dobre imię. Wiemy, że proces rekrutacji w ramach Direct & Executive Search powinien zostać przeprowadzony niezwykle starannie z zachowaniem wysokich standardów jakościowych oraz poszanowaniem Klienta i Kandydata

Komunikacja

nasi konsultanci są zawsze do dyspozycji Klientów. Chętnie dzielimy się informacjami na temat rynku pracy, a dzięki regularnie przekazywanym raportom Klient doskonale orientuje się jak przebiega realizacja zlecenia, jakie są oczekiwania kandydatów, opinie na temat firmy Klienta, jak budować ofertę aby zachęcić do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym najbardziej wartościowych kandydatów.

Strategiczne podejście do projektów

rekomendujemy ludzi, a nie ich życiorysy – przy naszych wyborach bazujemy w równej mierze na ocenie osobowości i potencjału kandydata, jak na jego kompetencjach i doświadczeniu zawodowym ale też na możliwościach Klienta w zakresie zarządzania talentami, tak aby prezentowani kandydaci mogli rozwijać swoje długofalowe kariery właśnie w firmie naszych Klientów.

Kilka słów o nas

Agencja doradztwa personalnego WORKSTREET rozpoczęła swoją działalność w Warszawie w 1995 roku i od początku pracuje z Klientami w oparciu o najwyższe standardy jakościowe specjalizując się w Direct/Executive Search, czyli bezpośrednim poszukiwaniu kluczowych specjalistów, menedżerów oraz wysokiej kadry kierowniczej. Kadrę naszej firmy stanowią konsultanci oraz zespoły researcherów skoncentrowane na poszczególnych liniach biznesowych.

Image