Raporty płacowe

Raporty płacowe

Zarządzanie wynagrodzeniami to nie tylko coroczne korygowanie stawek związane z inflacja lecz ich ścisłe powiązanie z sytuacją finansową firmy i tym, co się dzieje w jej otoczeniu. Polityka płacowa jest w prowadzeniu biznesu równie ważna jak logistyka czy sprzedaż. Za jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł wiedzy o stawkach płacowych i trendach w wynagrodzeniach stają się raporty płacowe. Na podstawie rzetelnych i dobranych odpowiednio do potrzeb firmy wyniku badań płac można zbudować efektywny system wynagrodzeń, a wtedy raport płacowy nie staje się tylko wydatkiem ale narzędziem do zwiększenia efektywności firmy również a może przede wszystkim w aspekcie strategii personalnej.

Wiedzę o poziomach wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach czerpiemy z naszych doświadczeń związanych z poszukiwaniem pracowników z wykorzystaniem metodologii Direct/Executive Search. W trakcie poszukiwań kontaktujemy zazwyczaj kandydatów którzy nie są aktywni na rynku pracy a chętnie dzielą się informacjami jaki poziom wynagrodzenia mają i przy jakim poziomie byliby tę pracę skłonni zmienić. W zakresie takich poszukiwań mamy też możliwość pozyskania informacji o benefitach pozapłacowych czy też innych aspektach wynagrodzenia które aktualnie są atrakcyjne dla kandydatów i które mogą być elementem który byłby dla nich atrakcyjny przy podejmowaniu decyzji zawodowych.

Nasze projekty w zakresie badania wynagrodzeń prowadzimy podobnie jak procesy rekrutacyjne, poprzez bezpośrednie dotarcie do osób zajmujących stanowisko które jest badane i pozyskanie informacji o wynagrodzeniach i benefitach które te osoby posiadają oraz jakich przy zmianie oczekują, pozyskujemy też informacje o poziomie ich doświadczenia co pozwala najbardziej precyzyjnie określić jakie finanse są atrakcyjne na danym stanowisku. Tak dokładne badanie pozwala zarówno na uatrakcyjnianie oferty dla potencjalnych pracowników jak też uaktualnić wynagrodzenia pracowników aby utrzymać talenty w organizacji.